CON ENS ORGANITZEM

La Fundació esta regida per un Patronat que és qui pren les decisions i esta formada per persones vinculades en el món de la diversitat funcional intel·lectual o en el social.

Des del 20 de març de 2019 forma part del patronat Na Josepa Canal Rosell (Fina) com a vocal.

Actualment formen part d’aquest patronat :

NOM I COGNOMS CÀRREC POBLACIÓ
Josep M Clarà Vila President Berga
Josep M Serarols Ballús Tresorer Berga
Marta Sentias Lladó Secretaria Puig·reig
Lluís Lozano Lora Vocal Gironella
Josepa Canal Rosell Vocal Berga

A més contem amb  Na Mercè Matamala, educadora Social en funcions de Referent Tutelar i auxiliar de Tutela.

Com a voluntària tenim el suport de Teresina Sans

Organigrama:

Àrea Social.

Aquesta àrea la porta la Referent Tutelar Na Mercè Matamala, al mateix temps exerceix de auxiliar de tutela  i te la col·laboració de Teresina Sans, com a voluntària, amb el desenvolupament següent:

  • Coordinadora d’ àrea: definir, desenvolupar i controlar l’ exercici de la tutela, basant-se en la missió i valors de l’ entitat.
  • Referent tutelar: Consisteix a que les persones tutelades rebin de manera coordinada i eficient els recolzaments i els serveis que necessiten amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de vida de les persones tutelades.
  • Auxiliar tutelar: La seva funció consisteix en mantenir el contacte més directe i regular (1 cop al mes anant als centres) amb les persones tutelades, supervisar el dia a dia, treballa conjuntament amb el Refent Tutelar.

Àrea Jurídica

Aquesta àrea la porta de forma voluntaria el Bufet Matamala (Advocats)

Les funcions principals:

  • Assessorament jurídic de les persones tutelades
  • Assessorament jurídic a l’Entitat
  • Assessorament jurídic a les famílies.

Àrea Econòmica-administrativa

Aquesta àrea la tenim subcontractada a una empresa externa  la Consultoria empresarial Serarols&Associats.

Aquesta àrea s’encarrega de la gestió de la pròpia Fundació, la presentació de pressupostos, balanços i informes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, a més pot comptar amb un:

Referent comptable: La seva funció es garantir una gestió eficient del patrimoni de les persones tutelades per una millor gestió de la qualitat de vida. Aquesta funció la porten conjuntament el President i el Tresorer de la Fundació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *