Vetllem per la protecció dels drets de les persones amb discapacitat psíquica i la millora de la seva
Què passarà amb el nostra fill/a quan nosaltres no hi siguem ?

La Fundació privada tutelar del Berguedà vol donar resposta a les famílies sobre el futur dels seus fills amb diversitat funcional intel·lectual. La Fundació vol ser com una petita gran família que acompanya les persones amb diversitat funcional  intel·lectual i els ajuda a gestionar la seva vida.

Som aquí per protegir als incapacitats intel·lectual quan no hi hagi familiars que se’n puguin fer càrrec i el jutge ens confií la seva tutela.

Previous
Next
Pretutela

Àmbit Pre-tutelar, activitats realitzades en vida dels pares. Servei d’assessoría jurídica i Servei d’orientació familiar

Tutela

Exercici de la tutela de les persones amb discapacitat psíquiques en totes les seves formes previstes per la llei.

Assesorament

Assessorar la família per preveure els futur del seu fill/a, garantint la seva voluntat i qualitat de vida.