Carrer del Roser, núm. 28 bxs 08600 – BERGA

HORARI:

El primer dijous de cada mes de 16 a 17 hores, en cas que sigui festiu, el Dijous vinent laborable.

Horari convingut, telefonar a: 633 920 090

info@fundaciotutelarbergueda.cat