Serveis

Pre-acceptació del càrrec d’assistència :

  • Servei d’assessoria jurídica.
  • Servei d’orientació familiar.

Atenció directa

  • Exercir el servei de suport en les persones amb diversitat funcional en tots els aspectes de la seva vida que ho precisin. 
  • Atenció i seguiment de les persones amb suport pel benestar i la defensa de tots els seus drets.

Accions específiques:

  • Servei d’orientació familiar i jurídica.
    Aquest servei dóna resposta a nivell informatiu a consultes senzilles i properes, plantejades pels familiars.
  • Coordinacions amb altres serveis que poden oferir atenció a les persones.
  • Sensibilització a la societat i col·laboració amb autoritats, organismes i organitzacions (públiques o privades) per millorar el suport de les persones amb diversitat funcional. 

Servei de suport-gestió patrimonial.

L’exercici propi assignat d’aquest servei és per sentència judicial.

La Fundació Privada Tutelar del Berguedà treballarà per la millora de la qualitat de vida de les persones que pertanyen a aquesta comarca.

L’Entitat Tutelar és la responsable de vetllar per l’interès de la persona i el seu benestar, administrar-li els patrimoni i procurar-li tots aquells recursos que necessiti.

L’assumpció de la responsabilitat de totes i cadascuna de les parts implicades -família, administracions, associacions, entitats, serveis, etc..- és un benefici per la persona i per la comunitat en general. Aquesta constitueix una eina que garanteix la continuïtat de la feina feta pels familiars i dóna garantia dels drets de les persones.