Vetllem per la protecció dels drets de les persones amb diversitat funcional i la millora de les seves capacitats

Què passarà amb els nostres familiars quan nosaltres no hi siguem?

La Fundació privada tutelar del Berguedà vol donar resposta a les famílies sobre el futur dels seus familiars amb diversitat funcional. Som una petita gran família que acompanya les persones amb diversitat funcional i els ajuda a gestionar la seva vida.

Som aquí per acompanyar-los quan no hi hagi familiars que se’n puguin fer càrrec i el jutge ens confiï el seu acompanyament.

Som aquí per protegir als incapacitats intel·lectual quan no hi hagi familiars que se’n puguin fer càrrec i el jutge ens confií la seva tutela.

Previous slide
Next slide

Pre-acceptació del càrrec d’assistència.

És aquella situació en què el familiar preocupat pel futur dels seus, sol·licita el nostre compromís d’acceptar el càrrec d’assistent en el moment que no puguin fer-ho ells. 

També s’engloben aquells casos que són derivats des del Departament de Drets Socials fins que no s’ha formalitzat l’acceptació del càrrec al jutjat.

Acompanyament i suport 

L’entitat facilita el suport que cada persona necessita segons les seves capacitats ja poden ser en l’àmbit domiciliari, laboral, ocupacional, mèdic, compres… i a la vegada duent a terme una gestió econòmica acurada

Assessorament a les famílies

Assessorarem a les famílies i professionals sobre el procediment a seguir i els ajudem a preparar el futur dels seus familiars amb diversitat funcional sobre la voluntat i qualitat de vida que desitgen.

Pretutela

Àmbit Pre-tutelar, activitats realitzades en vida dels pares. Servei d’assessoría jurídica i Servei d’orientació familiar

Tutela

Exercici de la tutela de les persones amb discapacitat psíquiques en totes les seves formes previstes per la llei.

Assesorament

Assessorar la família per preveure els futur del seu fill/a, garantint la seva voluntat i qualitat de vida.