La fundació

Què passarà amb el nostre fill/a quan nosaltres no hi siguem?

La Fundació privada tutelar del Berguedà vol donar resposta a les famílies sobre el futur dels seus fills amb diversitat funcional intel·lectual. La Fundació vol ser com una petita gran família que acompanya les persones amb diversitat funcional  intel·lectual i els ajuda a gestionar la seva vida.

Som aquí per protegir als incapacitats intel·lectual quan no hi hagi familiars que se’n puguin fer càrrec i el jutge ens confií la seva tutela.

Història

La Fundació Privada Tutelar del Berguedà no és un nou servei a la Comarca perquè des de l’any 2002, junts amb les entitats:

Associació ALBA de Tàrrega (L’Urgell).
Associació AMISOL de Solsona El Solsonès).
Associació APDPB de Berga (El Berguedà).
Associació ESTEL de Balaguer (La Noguera).
Cooperativa L’OLIVERA de Vallbona de les Monges (L’Urgell).
Associació TALMA de Juneda (Les Garrigues).
es va crear la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR TERRES DE LLEIDA a fi de donar aquest servei a les comarques de l’àmbit de cada unes de les Associacions.

Vist el creixement que la fundació va tenint, any a any , i les consultes de molts familiars per la demanda d’una fundació més propera, ens va portar a crear la Fundació Privada Tutelar del Berguedà, sense deixar la nostra representació en la de Terres de Lleida (per més informació de la Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida, podeu visitar la seva pàgina web: http://www.tutelarlleida.org, on hi mantenim un patró.

La Fundació es va constituir davant el Notari de Berga, Montserrat Moratilla Fernàndez en data 14 de març de 2013 amb el número de protocol 438.

Sent els Patrons;

Clarà Vila, Josep Mª

Cosp Boixader, María

Lozano Lora, Lluís

Sentias Lladó, Marta

Serarols Ballús, Josep Mª

Qui som

Som una entitat privada que reuneix els requisits establerts per la legislació vigent i no tenim cap ànim de lucre. Tenim com a finalitat la protecció i la cura de les persones amb diversitat funcional intel·lectual i legalment incapacitades.

Estem inscrits en el Registra de Fundacions amb el núm. 2775, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Inscrits, també, en data 20.02.2014 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció de suport amb el número S08735 i en la Secció d’Entitat privada d’iniciativa social, amb el número de registre E05040

El nostra CIF és G66002155